Energetická efektívnosť

Zákon o energetickej efektívnosti – rokovanie o zákone bolo v národnej rade na 28. schôdzi NR SR. Dňa 4. Novembra NR SR schválila Vládny návrh zákona o efektívnosti pri používaní energie a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z. (zákon o energetickej efektívnosti).

Naša spoločnosť sleduje vývoj legislatívy v oblasti energetiky a energetickej efektívnosti. Po uvedení predmetného zákona do účinnosti bude poskytovať služby vyplývajúce zo Zákona o energetickej efektívnosti.

Nové aktuálne informácie budú publikované v záložke „Aktuality“ a následne rozvedené v tejto záložke.