Referencie

1. Odborné prehliadky a skúšky v prevádzke vyhradených zariadení tlakových, kotlov a plynu:

 • BYTES spol. s r.o., Detva
 • Stredoslov. vod. a prev. spoločnosť, a.s., OZ 06, Zvolen
 • Stredoslov. vod. a prev. spoločnosť, a.s., OZ 05, Veľký Krtíš
 • Domov dôchodcov Detva
 • Drevospol v.o.s., Detva
 • BBG, s.r.o., Zvolen
 • Lokomat, s.r.o., Zvolen
 • ALFA BIO Slovakia s.r.o., Zvolen
 • Betonárka PRV Veselovský, Banská Bystrica
 • GIMEX, Detva
 • KOPS, s.r.o., Detva
 • Mliekáreň Koliba, Hriňová
 • J.L.V. Drevospol, s.r.o., Liptovský Mikuláš
 • Špecializovaný liečebný ústav MARÍNA, Kováčová
 • Roľnícke družstvo, Kriváň
 • Makrowin, s.r.o., Detva
 • PYROHAS, Stožok
 • Spoločenstvo vlastníkov bytov, Jilemnického 7, Detva
 • Domov sociálnych služieb, ÚSVIT Detva Piešť II
 • Lesný závod OZ Kriváň
 • I. Základná škola Detva
 • II. Základná škola Hriňová
 • Základná škola s materskou školou Korytárky
 • Materská škola Kriváň
 • Základná škola Kriváň
 • Základná škola Vígľaš
 • Pedagogicko – psychologická poradňa, Detva
 • Špeciálna škola, Detva
 • REMONTA spol. s r.o., Zvolenská Slatina
 • Spoločenstvo vl. Bytov a nebyt. pr. BYSVOD Detva, Detva
 • AD-Plus, s.r.o., DETVA
 • Špeciálna základná škola Galanta
 • Bela Krupina, s.r.o., Krupina
 • COOP Jednota, Krupina
 • Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Zvolen
 • SAD Lučenec
 • Gymnázium, Detva
 • Hotel Royal, Prašivá – Látky
 • Hydrex, s.r.o., Hriňová
 • Investex, Zvolen
 • KNK Nako, Hriňová
 • Ministerstvo obrany SR
 • K.Wittman, s.r.o., Zvolen
 • DDD: Bučina, Zvolen
 • Mestský úrad Detva
 • Evanjelické Gymnázium Tisovec
 • Hotel Novohrad, Lučenec
 • Obecný úrad Ostrá Lúka
 • Prvé spoločenstvo 20 b.j., Poltár
 • Slovenská inšpekcia životného prostredia, Banská Bystrica
 • Divadlo Andreja Bagara, Nitra
 • Nemocničná, a.s. Malacky
 • DURA Automotive systems, Stupava
 • HERBYTOP s.r.o., Trenčín
 • ERES, a.s. Trenčín
 • Základná škola Budča
 • Základná škola Detvianska Huta
 • Vosked, s.r.o., Zvolenská Slatina
 • Združená stredná škola, Zvolen

2. Audity budov, energetických zdrojov, výrobných priestorov a hál:

 • Železničná stanice Děčín – Výpravní budova.
 • Železničná stanice Děčín – Prevádzková budova.
 • Železničná stanice Děčín – Sdružený traťmistrovský okrsok.
 • Železničná stanice Děčín – Administrativní budova.
 • Areál SOŠ a SOU DUBNO, Příbram – 12 budov
 • Ministerstvo obrany Českej republiky – Kasárna 17. listopadu – Tělocvična, Praha 6
 • Ministerstvo obrany Českej republiky – Kasárna 17. listopadu – Ubytovna Dědina Praha 6
 • Ministerstvo obrany Českej republiky – Kasárna Loretánská Praha 1
 • Ministerstvo obrany Českej republiky – Vojenský zeměpisný ústav Praha 6
 • Lázeňská léčebna Mánes, Karlovy Vary – 7 budov
 • Dům s pečovatelskou službou, Praha 1 – Staré město
 • Železniční stanice Počerady – dopravní pavilon, Počerady
 • Vojenský technický ústav elektrotechniky, Praha 5 – Jinonice
 • Dopravní podnik města Děčín
 • Ekoltech, s.r.o., Fiľakovo – mapovanie
 • Krásno nad Kysucou
 • Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci